Sociální služby ČALS

Česká alzheimerovská společnost poskytuje dvě registrované sociální služby. Jsou jimi konzultace (poradenství) určené lidem, kteří trpí demencí a jejich rodinným příslušníkům či přátelům a respitní péče (odlehčovací služba) v domácnosti.

Lidem s demencí a jejich rodinným pečujícím nabízíme pomoc a podporu také v rámci svépomocných skupin. Pro lidi s demencí jsou určeny skupiny s názvem Toulky pamětí a duší, pro rodinné pečující pak Čaje o páté