Program

Mezioborová spolupráce v životě s demencí

Místo konání: Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice

17.-18. září 2019
 

Úterý 17. září 2019

8:00-9:00 registrace

9:00–10:30

 • Holmerová I.: Case management – zaklínadlo, nebo efektivní intervence?
 • Zahraniční host tbc.
 • Příhodová A., Mátyus O., Chaplin I.: Dementia-friendly environment in towns and cities

10:30–11:00 káva

11:00–12:30

 • Procházka P., Baumanová M., Holmerová i. et al.: Týmová spolupráce v Gerontologickém centru

12:30–13:30 oběd

13:30–15:00

 • Janečková H.: Dementia Friendly Communities aneb podpora nezávislosti seniorů
 • Hájková L.: Hospitalizace klienta respitní péče. Spolupráce terénní sociální služby a zdravotnického zařízení
 • Jurečková R., Tesařová I., Zeinertová I.: Terénní sociální aktivizace osob s Alzheimerovou chorobou
 • Hošková K., Janečková H., Skybová J.: Využití reminiscenční terapie v dlouhodobé nemocniční péči o seniory

15:00–15:30 káva
15:30–17:00

 • Bretšnajdrová M., Ivanová K., Juríčková L.: Management hodnocení seniorů pomocí geriatrických syndromů v institucionální péči – představení projektu
 • Bártová A., Bláhová H., Dostálová V., Holmerová I., Hájková K., Papík R.: Uspokojené a neuspokojené potřeby zvláště vulnerabilních pacientů vyššího věku se zaměřením na pacienty s demencí
 • Gabrysz A.: KrabKostky – jedno sousto, celé jídlo
 • Šustek P.: Automatizace a zjednodušení procesů spojených s papírovými formuláři
   

Středa 18. září 2019

8:30-11:30 Workshopy (probíhají současně)

9:15-9:45 káva

11:30–12:30 oběd

12:30-14:00 panelová diskuze

 • Broulíková H. M. et al.: Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění