Databáze služeb

Název Domov pro seniory U Kostelíčka
Poskytovatel: Sociální služby města Pardubic
Adresa Štrossova 357
Pardubice
530 03
Kraj Pardubický
Kontakt Bc. Šárka Jirásková, sarka.jiraskova@ssmpce.cz 420 730 528 493
Popis služeb Pobytová služba s celodenní ošetřovatelskou péčí
Platby Celková platba je složena z platby za ubytování, stravu a celý příspěvek na péči.
Datum aktualizace 28. duben 2020
Název Domov pro seniory U Kostelíčka
Poskytovatel: Sociální služby města Pardubic
Adresa Štrossova 357
Pardubice
530 03
Kraj Pardubický
Kontakt Bc. Šárka Jirásková, sarka.jiraskova@ssmpce.cz 420 730 528 493
Datum aktualizace 28. duben 2020
Název Charitní odlehčovací služby Červánky
Poskytovatel: Oblastní charita Pardubice
Adresa V Ráji 732
Pardubice
53002
Kraj Pardubický
Kontakt 420 777 736 015
Popis služeb pobytová a terénní služba: Třebosice a Pardubice
Datum aktualizace 19. březen 2019
Název Charitní pečovatelská služba na Pardubicku
Poskytovatel: Oblastní charita Pardubice
Adresa V Ráji 732
Pardubice
53002
Kraj Pardubický
Popis služeb Kontakty pro jednotlivé regiony:
Pardubice  * 466 335 026
Holice * 775 296 831, 775 296 829
Moravany * 775 296 831, 775 296 829
Lázně Bohdaneč * 603 459 486
Více informací také zde: https://pardubice.charita.cz/jak-pomahame/pecovatelska-sluzba/
Datum aktualizace 25. březen 2020
Název Charitní odlehčovací služby Červánky
Poskytovatel: Oblastní charita Pardubice
Adresa V Ráji 732
Pardubice
53002
Kraj Pardubický
Kontakt 420 735 726 954
Popis služeb pobytová a terénní služba: Třebosice a Pardubice
Datum aktualizace 18. březen 2020
Název Charitní ošetřovatelská služba Pardubicko
Poskytovatel: Oblastní charita Pardubice
Adresa V Ráji 732
Pardubice
53002
Kraj Pardubický
Kontakt 420 466 335 026
Popis služeb Střediska služeb Pardubice a Holice.
Datum aktualizace 25. březen 2020
Název Dům techniky Pardubice spol. s r.o. - univerzita třetího věku
Poskytovatel: Dům techniky Pardubice spol. s r.o. - univerzita třetího věku
Adresa nám. Republiky 2686
Pardubice
53227
Kraj Pardubický
Kontakt 420 467 027 013
Popis služeb Univerzita třetího věku a internet pro seniory.
Datum aktualizace
Název Univerzita Pardubice - univerzita třetího věku v Chebu
Poskytovatel: Univerzita Pardubice - univerzita třetího věku v Chebu
Adresa Studentská 519
Pardubice
53009
Kraj Pardubický
Kontakt Blanka Jankovská 420 466 036 535
Popis služeb Univerzita třetího věku a Univerzita volného času. V rámci U3V je možno zvolit humanitní nebo technickou sekci.
Datum aktualizace
Název Skautská Univerzita
Poskytovatel: Skautská Univerzita
Adresa Zámek 2
Pardubice
53002
Kraj Pardubický
Kontakt 420 466 799 240
Popis služeb Přednášky se konají vždy poslední pondělí v lichém měsíci (kromě prázdnin) tj. září, listopad, leden, březen, květen, v přednáškovém sále Východočeského muzea na Pardubickém zámku. Začátky vždy v 18:00, VSTUP VOLNÝ. Přednášky jsou pro každého, kdo má zájem o nabízená témata.
Datum aktualizace
Název Český klub nedoslýchavých HELP
Poskytovatel: Český klub nedoslýchavých HELP
Adresa Závodu míru 1961
Pardubice
53002
Kraj Pardubický
Kontakt 420 466 301 888
Popis služeb Český klub nedoslýchavých HELP je neziskovou organizací sluchově postižených - převážně nedoslýchavých - s celostátní působností. Posláním ČKNH je hájit zájmy sluchově postižených - nedoslýchavých, usilovat o větší informovanost veřejnosti o problémech sluchově postižených a poskytovat svým členům komplexní služby, které pomáhají při překonávání každodenních bariér v jejich životě. Poradenská činnost pro sluchově postižené - zdravotnické, technické a sociálně-právní poradenství.
Datum aktualizace
Název Ošetřovatelská služba SKP-CENTRUM
Poskytovatel: SKP-CENTRUM, o.p.s.
Adresa J.Palacha 324/23
Pardubice
530 02
Kraj Pardubický
Kontakt 420 466 799 077
Popis služeb Podporovaná oblast: Pardubice a okolí, Holice a okolí, Horní Jelení.
Datum aktualizace 25. březen 2020
Název Dům seniorů - domov důchodců
Poskytovatel: Dům seniorů - domov důchodců
Adresa Malovcova 1080
Pacov
39501
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt Ing.Václav Hrobský 420 565 443 558
Popis služeb Jedná se o klasický domov důchodců, který má k dispozici i několik bytů pro seniory.
Platby dle vyhlášky + nájem za pobyty v bytech
Datum aktualizace
Název Dům seniorů - domov důchodců
Poskytovatel: Dům seniorů - domov důchodců
Adresa Malovcova 1080
Pacov
39501
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt 420 565 443 560
Datum aktualizace 23. květen 2018
Název Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace
Adresa Proseč u Pošné 1
Pacov
39501
Kraj Kraj Vysočina
Kontakt Jiří Hormandl 420 565 442 295
Popis služeb Domov se zvláštním režimem.
Platby dle vyhlášky + nájem za pobyty v bytech
Datum aktualizace 12. duben 2018
Název Domov pro seniory Pačlavice
Poskytovatel: Sociální služby Pačlavice, p. o.
Adresa Pačlavice 6
Pačlavice
76834
Kraj Zlínský
Kontakt 420 573 372 012 035
Popis služeb Klientům je poskytována komplexní péče sociální i zdravotní. Je možnost poskytnutí přechodného pobytu, tj. pobyt omezený na dobu 3 měsíců. Ubytování je v 1, 2 a 3 lůžkových pokojích.
Datum aktualizace 20. červen 2018
Název Domov se zvláštním režimem Pačlavice
Poskytovatel: Sociální služby Pačlavice, p. o.
Adresa Pačlavice 6
Pačlavice
76834
Kraj Zlínský
Kontakt 420 573 372 012
Popis služeb Konkrétně pomáháme osobám starším 50 let se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, jejichž situace vyžaduje z důvodu těchto onemocnění pravidelnou pomoc druhé osoby a jejichž situaci nelze zvládnout ani za pomoci terénních a ambulantních služeb.
Datum aktualizace 20. červen 2018
Název Klub důchodců
Poskytovatel: Klub důchodců
Adresa Hlavní 1161
Otrokovice
76502
Kraj Zlínský
Kontakt Jarmila Kovalová 420 577 680 430
Popis služeb Zájmové a společenské aktivity pro seniory. Programy zveřejňovány v Otrokovických novinách.
Datum aktualizace
Název Klub důchodců
Poskytovatel: Klub důchodců
Adresa K.H.Máchy 271
Otrokovice
76502
Kraj Zlínský
Kontakt Františka Močičková 420 577 680 430
Popis služeb Zájmové a společenské aktivity pro seniory. Programy zveřejňovány v Otrokovických novinách.
Datum aktualizace
Název Charita sv. Anežky Otrokovice
Poskytovatel: Charita Otrokovice
Adresa Na Uličce 1617
Otrokovice
76502
Kraj Zlínský
Kontakt Mgr. Zdeňka Vlčková - vedoucí domova, Bc. Veronika Kazíková - soc. pracovnice, Helena Nováková - vrchní sestra 420 577 112 036
Popis služeb Nabídka komplexní péče o seniory. Aktivity pro seniory v denním centru.
Platby v souladu se zákonem 108/2006
Datum aktualizace 1. květen 2018
Název Klub důchodců
Poskytovatel: Klub důchodců
Adresa Školní 1299
Otrokovice
76502
Kraj Zlínský
Kontakt Zdenka Šicová 420 577 680 430
Popis služeb Zájmové a společenské aktivity pro seniory.
Datum aktualizace
Název Maltézská pomoc o.p.s. Otrokovice
Poskytovatel: Maltézská pomoc
Adresa náměstí 3. května 166
Otrokovice
765 02
Kraj Zlínský
Popis služeb Dobrovolnický program POMOC OSAMOCENÝM SENIORŮM A OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
více zde http://www.maltezskapomoc.cz/otrokovice/
Datum aktualizace 22. březen 2018
Název SENIOR Otrokovice, p.o. - budova B
Poskytovatel: SENIOR Otrokovice, p.o.
Adresa K. Čapka 1615
Otrokovice
76502
Kraj Zlínský
Kontakt Mgr. Kristýna Žáková, zakova@senior.otrokovice.cz 420 576 771 675
Datum aktualizace 28. únor 2018
Název SENIOR Otrokovice, p.o. - budova C
Poskytovatel: SENIOR Otrokovice, p.o.
Adresa Tř. Spojenců 1840
Otrokovice
765 02
Kraj Zlínský
Kontakt Mgr. Alena Dušková 420 576 771 671
Datum aktualizace 28. únor 2018
Název SENIOR Otrokovice, p.o. - budova C
Poskytovatel: SENIOR Otrokovice, p.o.
Adresa Tř. Spojenců 1840
Otrokovice
765 02
Kraj Zlínský
Kontakt Mgr. Alena Dušková 420 576 771 671
Datum aktualizace 28. únor 2018
Název SENIOR Otrokovice, p.o. - budova C
Poskytovatel: SENIOR Otrokovice, p.o.
Adresa Tř. Spojenců 1840
Otrokovice
765 02
Kraj Zlínský
Kontakt Mgr. Alena Dušková 420 576 771 671
Datum aktualizace 28. únor 2018
Název SENIOR Otrokovice, p.o. denní stacionář
Poskytovatel: SENIOR Otrokovice, p.o.
Adresa Spojenců 1840
Otrokovice
765 02
Kraj Zlínský
Kontakt Bc. Věra Berková, DiS. 420 577 924 126
Popis služeb Posláním pečovatelské služby SENIOR Otrokovice je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům,  prostřednictvím naší podpory a pomoci, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zachovat si soukromí a způsob života, na který jsou zvyklí. Posláním Centra denních služeb je poskytnout přímo v centru seniorům a dospělým tělesně postiženým občanům pomoc v péči o vlastní osobu, kterou nezvládají vlastními silami a pomáhat jim udržovat kontakt s jejich vrstevníky.
Datum aktualizace 28. únor 2018
Název SENIOR Otrokovice, p.o. pečovatelská služba
Poskytovatel: SENIOR Otrokovice, p.o.
Adresa ulice Nivy 283
Otrokovice
765 02
Kraj Zlínský
Kontakt pacakova@senior.otrokovice.cz, Mgr. Martina Pacáková 420 576 771 680
Datum aktualizace 28. únor 2018
Název Alzheimer Home Ostrov
Poskytovatel: Alzheimer Home, z.ú.
Adresa U Nemocnice 1161
Ostrov
363 01
Kraj Karlovarský
Kontakt 420 702 237 760
Datum aktualizace 1. duben 2020
Název Rehabilitační lůžkové oddělení Nemocnice Ostrov
Poskytovatel: Rehabilitační lůžkové oddělení Nemocnice Ostrov
Adresa U nemocnice 1161
Ostrov
36301
Kraj Karlovarský
Kontakt prim. MUDr. Zdeňka Černá - linka 187 4 203 536 125 003
Popis služeb Pacienti jsou na toto oddělení přijímáni na základě doporučení ambulantního či nemocničního ošetřujícího lékaře, po předchozí dohodě.
Datum aktualizace
Název Poliklinika Ostrov - psychiatrie
Poskytovatel: Poliklinika Ostrov - psychiatrie
Adresa Hroznětínská 350
Ostrov
36301
Kraj Karlovarský
Kontakt Červenková Marta, MUDr. 420 353 822 501
Popis služeb Psychiatrická ordinace MUDr. Červenkové. K návštěvě ordinace je nutné se předem objednat. Je vhodné s sebou na první návštěvu přinést doporučení od ošetřujícího lékaře.
Datum aktualizace 15. duben 2020
Název Nemocnice Ostrov - psychiatrie
Poskytovatel: Nemocnice Ostrov - psychiatrie
Adresa U nemocnice 1161
Ostrov
36301
Kraj Karlovarský
Kontakt Vrchní sestra: Emilie Lomická, linka 119; Primář: MUDr. Miroslav Murcko, linka 110 420 353 612 500
Platby služby hradí pojišťovna
Datum aktualizace 14. duben 2020
Název Domov pokojného stáří Ostrov
Poskytovatel: Oblastní charita Ostrov
Adresa U Nemocnice 1202
Ostrov
36301
Kraj Karlovarský
Kontakt Koordinátor Aloisie Schubertová 420 608 918 860
Datum aktualizace 3. duben 2020
Název Medela-péče o seniory o.p.s.
Poskytovatel: Medela-péče o seniory o.p.s.
Adresa Ostravice 855
Ostravice
73914
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 733 787 221
Datum aktualizace 21. květen 2018
Název Městská nemocnice Ostrava - LDN
Poskytovatel: Městská nemocnice Ostrava - LDN
Adresa U Stavisek 235/65
Ostrava-Radvance
72880
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 595 222 611
Popis služeb Léčebna dlouhodobě nemocných v Městské nemocnici v Ostravě je odborný léčebný ústav v oboru geriatrie, který se zabývá komplexní péčí o staré a dlouhodobě nemocné pacienty. V LDN je kladen velký důraz na rehabilitaci, nácvik soběstačnosti a zlepšení kvality života pacientů.
Datum aktualizace
Název Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace
Adresa Na Mlýnici 203/5
Ostrava-Přívoz
70200
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Mgr. Stoklasová Iva 420 596 133 530
Popis služeb Poskytujeme pobytovou službu osobám od 55 let věku, horní věkovou hranici neomezujeme. Uživatelé naší služby musí být v situaci, kdy vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti. Zabezpečujeme péči i o zcela imobilní osoby, osoby s poruchou kognitivních funkcí (neorientované), osoby na umělé výživě ( nasogastrické sondy, PEG).
Platby 7560,-Kč – 8990,- Kč dle typu ubytovací kapacity a v návaznosti na počet dnů v měsíci.
Datum aktualizace 7. říjen 2016
Název Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace
Adresa Na Mlýnici 203/5
Ostrava-Přívoz
70200
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Mgr. Stoklasová Iva 420 596 133 530
Popis služeb Poskytujeme pobytovou službu osobám s chronickým duševním onemocněním od 19 let věku, horní věkovou hranici neomezujeme. Uživatelé naší služby musí být v situaci, kdy vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti. Po přechodné období zabezpečujeme péči i uživatelům v seniorském věku s poruchou kognitivních funkcí (demence). Nové uživatelé s onemocněním demencí do této služby již nepřijímáme
Platby 7560,-Kč – 8990,- Kč dle typu ubytovací kapacity a v návaznosti na počet dnů v měsíci.
Datum aktualizace 7. říjen 2016
Název Domov Slunečnice Ostrava, p.o.
Poskytovatel: Domov Slunečnice Ostrava, p.o.
Adresa Opavská 4472/76
Ostrava-Poruba
70800
Kraj Moravskoslezský
Kontakt jdomesova@dsporuba.com, Jana Domesová, DiS. 420 599 508 183
Datum aktualizace 28. únor 2018
Název Domov Slunečnice Ostrava, p.o.
Poskytovatel: Domov Slunečnice Ostrava, p.o.
Adresa Opavská 4472/76
Ostrava-Poruba
70800
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Jana Domesová, DiS. 420 599 508 183
Datum aktualizace 28. únor 2018
Název Charitní dům sv. Alžběty
Poskytovatel: Charita Ostrava
Adresa Zelená 2514/73
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
709 00
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 599 526 006
Popis služeb zařízení pro přechodný pobyt seniorů
Datum aktualizace 27. březen 2020
Název Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace
Poskytovatel: Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace
Adresa Čujkovova 25
Ostrava- Zábřeh
70030
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Mgr. Bc Kateřina Piekarzová 42 059 674 547 880
Popis služeb Sociální služba dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (domov pro seniory) je poskytována občanům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Sociální služba dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (domov se zvláštním režimem), je poskytována občanům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a jiných typů demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita domova se zvláštním režimem je  56 lůžek, domova pro seniory 245
Platby dle vlastního sazebníků úhrad
Datum aktualizace
Název Domací ošetřovatelská péče - SAS
Poskytovatel: Domací ošetřovatelská péče - SAS
Adresa 17.listopadu 1790
Ostrava Poruba
70800
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 596 981 111
Datum aktualizace
Název Dům duševního zdraví - Stacionář
Poskytovatel: Dům duševního zdraví - Stacionář
Adresa Skautská 1081
Ostrava Poruba
70800
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Dostálová Marta 420 596 912 009
Popis služeb V programu komplexní psychiatrické rehabilitace, který probíhá po celý rok formou denního stacionáře, jsou stále volná místa. Je vhodný pro klienty s vážnějším duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu.
Datum aktualizace 25. březen 2019
Název Agentura SESTRA
Poskytovatel: Agentura SESTRA
Adresa Sousedská 25
Ostrava Muglinov
71200
Kraj Moravskoslezský
Kontakt pí.Vychodilová 420 596 228 104
Popis služeb zdravotnické úkony
Platby ošetř. péče hrazena z pojištění
Datum aktualizace 31. březen 2020
Název Domácí ošetřovat. péče Charita Ostrava
Poskytovatel: Domácí ošetřovat. péče Charita Ostrava
Adresa V. Košaře 12a
Ostrava Dubina
70030
Kraj Moravskoslezský
Datum aktualizace
Název Domácí zdravotní péče
Poskytovatel: Domácí zdravotní péče
Adresa Sokolská 49
Ostrava 1
70203
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 596 118 977
Datum aktualizace
Název Domácí ošetřovatelská péče
Poskytovatel: Domácí ošetřovatelská péče
Adresa Jugoslávská 61
Ostrava - Zábřeh
70300
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Maruškaničová Zdenka 420 596 787 220
Datum aktualizace
Název Domov Sluníčko, pobytová služba domova pro seniory
Poskytovatel: Domov Sluníčko p.o.
Adresa Syllabova 19
Ostrava - Zábřeh
70300
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Šárka Tylková, DiS., Kateřina Dašková, DiS. 420 596 781 314
Popis služeb Zajišťujeme celoroční pobytovou sociální službu seniorům, kteří z důvodu  snížené    
soběstačnosti a dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu potřebují péči,  
podporu nebo pomoc při zajišťování a naplňování aktivního a důstojného života.
Nabízíme kvalitní sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační  péči.
Důraz klademe na individuální přístup,respektujeme svobodnou vůli a rozhodnutí  
každého z uživatelů.
Datum aktualizace
Název Domov Sluníčko, pobytová služba domova se zvláštním režimem
Poskytovatel: Domov Sluníčko p.o.
Adresa Syllabova 19
Ostrava - Zábřeh
70300
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Šárka Tylková, DiS., Kateřina Dašková, DiS. 420 596 781 314
Popis služeb Zajišťujeme celoroční pobytovou sociální službu seniorům, kteří z důvodu pokročilé ztráty soběstačnosti,orientačních a paměťových schopností potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, že ji v potřebné míře nelze poskytnout jiným typem sociální služby (např. domov pro seniory). Nabízíme kvalitní sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči v rozsahu, který je v maximální míře přizpůsoben specifickým potřebám seniorů. Důraz klademe na individuální přístup, respektujeme svobodnou vůli a rozhodnutí každého z klientů.
Datum aktualizace 28. únor 2018
Název Domácí ošetřovatelská péče
Poskytovatel: Domácí ošetřovatelská péče
Adresa Jičínská 289
Ostrava - Výškovice
70300
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Kalužová Dagmar 420 596 737 908
Datum aktualizace
Název Bosák Richard, MUDr. - psychiatr
Poskytovatel: Bosák Richard, MUDr. - psychiatr
Adresa Výškovická 126
Ostrava - Výškovice
70030
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 596 741 007
Datum aktualizace
Sbalit