Databáze služeb

Název Město Typ Kapacita
Provazníková Ivana, MUDr. - psychiatr Brno psychiatrická ambulance 0
AKSTA družstvo Brno ostatní 0
Dům Nadějě Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Brno domov pro seniory 31
Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Brno domov se zvláštním režimem 30
Dům Naděje Brno-Vinohrady (denní stacionář) Brno denní stacionář 0
TOP - MEDICAL v.o.s. - oš. péče Brno domácí zdravotní péče 0
LDN Brno Brno následná péče 0
Novotná Hana, MUDr. - psychiatr Brno psychiatrická ambulance 0
Zahrádka Jiří, MUDr. - neurolog Brno neurologická ambulance 0
Rottová Jana, MUDr. - psychiatr Brno psychiatrická ambulance 0
Bartáková Jana, MUDr. - neurolog Brno neurologická ambulance 0
Agentura domácí péče POMOC Brno domácí zdravotní péče 0
Králíková Ilona, MUDr. - neurolog Brno neurologická ambulance 0
Centrum denních služeb Brno Brno denní stacionář 8
Pečovatelská služba Brno pečovatelská služba 40
Diakonie ČCE - pečovatelská služba Brno pečovatelská služba
Zbytovský Zdeněk, MUDr. - neurolog Brno neurologická ambulance 0
Psychiatrická léčebna Brno psychiatrická péče 0
Psychiatrická léčebna - gerontologické odd. Brno psychiatrická péče 35
Psychiatrická léčebna - neurologie Brno neurologická ambulance 0
FN Brno - Bohunice, MUDr. Tomanová Brno psychiatrická péče 0
Specializovaná poradna geriatrická ambulance pro kognitivní poruchy při LF MU a FN Brno-Bohunice (KIGOPL) Brno psychiatrická péče 0
Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství FN Brno Brno následná péče 66
BETÁNIE- křesťanská pomoc Brno domácí zdravotní péče 20
Pečovatelská služba Betanie Brno pečovatelská služba
MONEA Brno, s.r.o. Brno neurologická ambulance 0
Pál Andor, MUDr. - psychiatr Brno psychiatrická péče 0
Hospic sv. Alžběty Brno hospicová péče 17
Hospic sv. Alžběty - terénní odlehčovací služba Brno terénní odlehčovací služba
Sanus Brno, o.s. Brno domácí zdravotní péče 0
Randulová Zdeňka, MUDr. - psychiatr Brno psychiatrická ambulance 0
VIVA - ošetřovatelská péče Brno domácí zdravotní péče 0
Ondroušek Ladislav, MUDr. - neurolog Brno neurologická ambulance 0
Machová Livia, MUDr. - neurolog Brno neurologická ambulance 0
Horanská Dana, MUDr. - psychiatr Brno psychiatrická ambulance 0
Popelka Petr, MUDr. - neurolog Brno neurologická ambulance 0
Domov pro seniory Nopova Brno domov se zvláštním režimem 225
Domov pro seniory Okružní Brno domov pro seniory
Okáčová Lenka, MUDr. - neurolog Brno neurologická ambulance 0
Ungerová Eva, MUDr. - neurolog Brno neurologická ambulance 0
Domov pro seniory Podpěrova Brno domov pro seniory 0
Mecová Naděžda, MUDr. - neurolog Brno neurologická ambulance 0
LDN Brno Brno následná péče 0
LDN Nemocnice Milosrdných bratří Brno následná péče 170
VIVA - ošetřovatelská péče Brno domácí zdravotní péče 0
Strnad Pavel, Doc. MUDr. CSc. - LEKORD s.r.o. Brno neurologická ambulance 0
Flašar Roman, MUDr. - neurolog Brno neurologická ambulance 0
Straková Jana, MUDr. - neurolog Brno neurologická ambulance 0
ZH - Home care Brno domácí zdravotní péče 0
Sdružení SAMARITÁN Brno domácí zdravotní péče 0
Rozvinout