Tiskové zprávy

ČALS shání nová kontaktní místa

Vydáno: 12. května 2014 | Rubriky: Novinky ČALS Články Tiskové zprávy

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) shání do projektu Rozvoj kontaktních míst České alzheimerovské společnosti nové spolupracující organizace. Cílem projektu je zajistit v každém kraji místo, kde by se poskytovaly kvalitní služby a poradenství lidem s demencí. Tato místa by pak měla i aktivně působit v rámci svých komunit. K úplnému pokrytí těchto služeb zbývá ČALSu navázat spolupráci v následujících městech ČR: Jihlava, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Pardubice a Zlín. Více

Toulky pamětí a duší

Vydáno: 20. září 2013 | Rubriky: Tiskové zprávy Články

Česká alzheimerovská společnost se snaží podporovat lidi postižené demencí, tedy nemocné a jejich rodiny. V počátcích fungování jsme se soustředili především na rodinné pečující, v posledních letech nám včasnější diagnóza (také díky projektu Dny paměti, v němž zdarma nabízíme vyšetření paměti) umožňuje upnout pozornost na lidi s demencí. Jsme rádi, že se od roku 2010 úspěšně rozvíjí svépomocná skupina pro lidi s demencí. Více

Světová zpráva o Alzheimerově chorobě 2013

Vydáno: 20. září 2013 | Rubriky: Tiskové zprávy Alzheimerova choroba ve světě Alzheimerova choroba v ČR Články

Světová zpráva o Alzheimerově chorobě (World Alzheimer’s Report 2013) upozorňuje na nedostatek pečovatelů a na nedostatek podpory rodinných příslušníků Počet závislých seniorů dosáhne v roce 2050 277 milionů, polovina z nich bude mít Alzheimerovu chorobu nebo jinou demenci Více