Storno podmínky

Storno podmínky

Účastníci se mohou odhlásit pouze písemně. Pokud se účastníci odhlásí šest týdnů před zahájením kurzu, obdrží 50 % zaplacené částky. Při odhlášení tři týdny před zahájením kurzu obdrží přihlášení 25 % uhrazené částky. Pokud se přihlášený odhlásí po tomto termínu, nelze poplatek vrátit.