Program

Pražské gerontologické dny 2019
Mezioborová spolupráce v životě s demencí
Místo konání: Fakulta architektury, Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice

17.-18. září 2019
 

Úterý 17. září 2019
8:00-9:00 registrace
9:00–10:30
Holmerová I.: Case management – zaklínadlo, nebo efektivní intervence?

Zahraniční host tbc.

Příhodová A., Orsolya M., Chaplin I.: Dementia-friendly environment in towns and cities

10:30–11:00 káva
11:00–12:30
Procházka P., Holmerová I., Baumanová M.: Týmová spolupráce v Gerontologickém centru

12:30–13:30 oběd
13:30–15:00
Janečková H.: Dementia Friendly Communities aneb podpora nezávislosti seniorů

Hájková L.: Hospitalizace klienta respitní péče. Spolupráce terénní sociální služby a zdravotnického zařízení

Jurečková R., Tesařová I., Zeinertová I.: Terénní sociální aktivizace osob s Alzheimerovou chorobou

Hošková K., Janečková H., Skybová J.: Využití reminiscenční terapie v dlouhodobé nemocniční péči o seniory

15:00–15:30 káva
15:30–17:00
Bretšnajdrová M., Ivanová K., Juríčková L.: Management hodnocení seniorů pomocí geriatrických syndromů v institucionální péči – představení projektu

Bártová A., Bláhová H., Dostálová V., Holmerová I., Hájková K., Papík R.: Uspokojené a neuspokojené potřeby zvláště vulnerabilních pacientů vyššího věku se zaměřením na pacienty s demencí

Gabrysz A.: KrabKostky – jedno sousto, celé jídlo

Šustek P.: Automatizace a zjednodušení procesů spojených s papírovými formuláři


 

Středa 18. září 2019
8:30-11:30 Workshopy (probíhají současně)
9:15-9:45 káva
Workshop 1. Jarolímová E., Hanzlová A., Šplíchalová M., Andresová J., Broučková E.: Meze a úskalí poradenství, možnosti práce se stresem klienta

Workshop 2. Bartoš A.: Nové testy pro vyšetření paměti ALBA a POBAV

Workshop 3. Prokopová A. et al: Architektura a život s demencí (tbc.)

 

11:30–12:30 oběd
12:30-14:00 panelová diskuze
Broulíková H. M. et al.: Nový Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění (tbc.)