Pokyny pro on-line kurz pro rodinné pečující 2023

Současná situace sice již umožňuje prezenční setkávání, přesto jsme se rozhodli Kurz pro rodinné pečující o blízké s demencí uspořádat on-line, abychom účast umožnili i zájemcům z větších dálek a lidem, kteří si kvůli péči nemohou dovolit opustit domov na delší dobu.Pojďme si shrnout, co je pro účast na on-line kurzu potřeba a jak to vlastně funguje. 

Technické vybavení a software 

Hlavním předpokladem pro účast na on-line kurzu je dostatečně kvalitní internetové připojení, aby vám spojení nevypadávalo. 

Dále potřebujete počítač vybavený mikrofonem, kamerou a reproduktory, abychom se navzájem dobře viděli i slyšeli. Nejlepší je pro tento účel notebook, protože většina notebooků má již kameru, mikrofon i reproduktory zabudované. U klasického počítače je většinou nutné pořídit a nainstalovat zařízení externí. Kurzu se „přinejhorším“ můžete zúčastnit i pomocí chytrého mobilního telefonu, ale není to příliš praktické ani pohodlné. Stejně tak je možné zúčastnit se bez toho, abyste měli kameru a mikrofon. Bez funkčních reproduktorů ale účast na semináři nemá smysl. 

Naše online kurzy pořádáme v aplikaci Teams. Tuto aplikaci je možné si do počítače nainstalovat, ale nutné to není. Teams velmi dobře fungují prostřednictvím webového prohlížeče (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox…). 

Den kurzu 

Jednotlivé přednášky budou probíhat 9. února, 16. února, 23. února, 2. března, 9. března, 16. března, 23. března a 30. března. Tedy vždy ve čtvrtek od 17:30 do 19:00. 

Virtuální učebnu budeme otevírat v 17:00, abyste si mohli vyzkoušet, zda vám připojení funguje. Po zahájení přednášky už na případné řešení technických problémů nebude prostor. 

Pozvánky 

V den konání každé přednášky vám nejpozději 30 minut před jejím zahájením zašleme pozvánku. Pozvánku obdržíte na e-mailovou adresu, kterou uvedete v přihlášce na kurz. Po kliknutí na odkaz pro připojení prosím zadejte své jméno a příjmení a vyčkejte v „předsálí“ na vpuštění do učebny. Po připojení do učebny každého účastníka krátce pozdravíme a vyzkoušíme, že zvuk i obraz fungují. Můžete se tedy připojovat se zapnutou kamerou i mikrofonem, po vyzkoušení zvuku a obrazu budete vyzváni k vypnutí mikrofonu. 

Zapnutá kamera, vypnutý mikrofon 

Uvítáme, když budete mít po celou dobu výuky zapnutou kameru, pro každého lektora je příjemnější, když vidí své posluchače. Pokud ale máte nestabilní internetové připojení, může vypnutí kamery pomoci. 

Naopak mikrofony by měli mít všichni účastníci vypnuté, zabrání se tím různým rušivým zvukům, ozvěnám a šumům v učebně. 

Dotazy 

Pokud budete mít dotazy, můžete je klást v průběhu celé přednášky prostřednictvím chatu. Každá lektorka bude na začátku semináře informovat, kdy bude na zodpovězení případných dotazů prostor. 

Mikrofon prosím zapínejte pouze v okamžiku, kdy vám dá lektor slovo. O slovo se můžete přihlásit pomocí funkce zvednout ruku (ikonka dlaně). Když na ni kliknete, objeví se stejná ikonka u vašeho jména a lektor tudíž vidí, že se hlásíte a může vás vyzvat, abyste si zapnuli mikrofon a něco řekli. Nezapomeňte pak stejnou ikonku použít i pro funkci přestat se hlásit. 

Přestávky 

Vzhledem k délce semináře nejsou plánovány přestávky. Pokud se potřebujete z přednášky na chvíli vzdálit, neodpojujte se prosím z celé schůzky. Postačí, když ponecháte vypnutý mikrofon a případně i kameru. 

Materiály 

Pokud bude mít lektor připravené materiály, které byste měli dostat před jeho seminářem, obdržíte je na svou e-mailovou adresu ve formátu .pdf (prezentace, pracovní listy apod.). Tyto materiály si můžete vytisknout a mít je tak během přednášky při ruce. Asi nemusíme psát, že může být užitečné připravit si také psací potřeby (papír, propiska) pro případné pořizování poznámek. 

Pomoc během přednášky 

Pokud by se přece jen vyskytly nějaké technické potíže, kolegyně Miluše Margarjanová se bude snažit s vámi vše vyřešit prostřednictvím e-mailu anebo na telefonu č. 608 719 565.