Program

Život s Alzheimerovou nemocí a dalšími formami demence

14. listopadu 2017

10:00-16:30

Velký zasedací sál Magistrátu města Olomouc, Hynaisova 10

10:00-10:10 Zahájení konference (náměstek hejtmana Mgr. Dalibor Horák)

10:10-10:55 Úvod do problematiky demence (Mgr. Markéta Šplíchalová)

11:00-11:45 Pomoc ze sociálního systému (Mgr. Lucie Hájková)

11:45-12:30 oběd

12:30-13:15 Komunikace s člověkem s demencí (PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.)

13:20-14:05 Manipulace s nemohoucím člověkem (Jaromíra Lískovcová, Andrea Tvrzová)

14:05-14:30 káva

14:30-15:15 Denní aktivity s člověkem s demencí – reminiscence aj. (Mgr. Jitka Suchá)

15:20-16:05 Psychohygiena, péče o sebe sama (PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.)

16:05-16:10 Zakončení konference 

 

Konference je součástí projektu Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji. 

Nad konferencí převzal záštitu hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.