Komunikace s osobami trpícími syndromem demence s využitím metod videotréninku interakcí a intervize

Komunikace s osobami trpícími syndromem demence s využitím metod videotréninku interakcí a intervize pro zaměstnance sociálních služeb

 

Cílové kompetence absolventů

Absolventi kurzu si rozšíří znalosti a dovednosti úspěšné komunikace s lidmi s demencí, dokážou poskytnout metodickou podporu a efektivní zpětnou vazbu týkající se komunikace s člověkem s demencí. Kurz je zaměřen na reflexi svých vlastních komunikačních dovedností, jak ve vztahu k lidem s demencí, tak ve vztahu ke svým spolupracovníkům a rodinným příslušníkům uživatelů.

Základní informace o kurzu

 • Forma: kombinovaná
 • Rozsah: 112 hodin
 • Lektoři: Dana Hradcová, Petra Reiserová
 • Cena kurzu:
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách, vedoucí a sociální pracovníci
 • Maximální počet účastníků: 25
 • Osvědčení: získání osvědčení je podmíněno 85% účastí a vypracováním portfolia

Obsah kurzu

 1. Principy úspěšné komunikace s uživateli se syndromem demence
 2. Základy práce s videokamerou
 3. Analýza videonahrávek vlastní komunikace s uživateli s demencí
 4. Komunikace s lidmi s demencí a její souvislosti
 5. Komunikace s rodinnými příslušníky

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo 03zkZ-9e.