Druhy demence a bolest I

Druhy demence, porozumění projevům, vliv bolesti, možnosti řešení. Souvislosti zdravotního stavu a chování I.

(akreditace MPSV č. A2020/0485-SP/PC/VP)

Účastníci se seznámí s různými typy demence a také deliria a odlišnostmi jejich projevů. Desorientovanost či neobvyklé chování některých uživatelů sociální služby mohou být pro pracovníky obtížně srozumitelné. Vzdělávací program přispívá k porozumění pracovníků těmto projevům, jako jsou zhoršení stavu, zmatenost, neklid, hlučnost, dezorientace, agresivita, autoagresivita. Ukazuje možnosti podpory pro klienty i pracovníky a pomáhá tak předcházet syndromu vyhoření.

Porozumění příčinám kognitivních poruch a z nich vycházející různorodosti potřeb klientů je také cennou oporou pro sociální pracovníky, manažery a vedoucí úseků v managementu služby a řízení kvality.

Vzdělávací program vychází z praktické každodenní zkušenosti účastníků, staví na ní a propojuje ji se základními informacemi i s nejnovějšími poznatky z oboru geriatrie. Předkládá účastníkům také problematiku bolesti a možnosti jejího zvládání u osob trpících syndromem demence. Jak se bolest projevuje, jakou souvislost má bolest s projevy chování, jaké jsou zdravotní potřeby u těchto osob a jak na ně mohou reagovat jednotliví členové týmu sociální služby.

Cílové kompetence absolventů

Absolventi kurzu budou schopni porozumět souvislosti mezi bolestí, poruchami chování a deliriem u lidí s demencí a budou umět rozpoznat změny projevů chování, jako jsou zhoršení stavu, zmatenost, neklid, hlučnost, dezorientace, agresivita, autoagresivita. Seznámí se se základními technikami nonverbální a verbální komunikace o bolesti a dyskomfortu s uživateli služby.

Porozumění příčinám kognitivních poruch a z nich vycházející různorodosti potřeb klientů je cennou oporou pro sociální pracovníky, manažery a vedoucí úseků v managementu služby a řízení kvality.

Základní informace o kurzu

 • Termín: 
 • Místo: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600, Praha 8
 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektor: Hana Vaňková
 • Cena kurzu: 1 500 Kč (zahrnuje výukové materiály a drobné občerstvení)
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí

Program kurzu

 1. Seznámení, úvod do problematiky syndromu demence
 2. Typy demence, různorodost projevů a potřeb lidí s různými typy demence. Souvislosti zdravotního stavu a chování.
 3. Akutní stavy u osob vyššího věku v sociálních službách. Workshop.
 4. Bolest a projevy chování, úvod do problematiky

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo 03zkZ-9e.