Deprese a úzkost

Deprese a úzkost. Projevy, souvislosti, možnosti podpory, především pro klienty ale nejen pro ně.

(akreditace MPSV č. A2020/0489-SP/PC/VP)

Deprese a úzkost. Kdy se jedná o špatnou náladu a kdy o depresi? Čím je deprese nebezpečná? Projevy deprese mohou být mnohem proměnlivější než jen pláč. Patřit mezi ně může i odmítání péče, odmítání komunikace, nespolupráce ale i verbální či jiná agresivita. Pokud tým umí známky deprese u klientů rozpoznat, je to první krok k pomoci. Deprese je v dnešní době dobře léčitelná. Naopak péče o člověka s depresí, zvláště nerozpoznanou, může být velmi náročná pro tým v sociálních službách. Ani my jako profesionálové nejsme vůči depresi imunní. Jak depresi předcházet? Z pohledu zkušené lektorky České alzheimerovské společnosti a lékařky jsou ve vzdělávacím programu probrány možnosti podpory, především pro klienty a nejen pro ně.

Vzdělávací program přispívá k porozumění pracovníků projevům deprese, ukazuje možnosti podpory pro klienty i pracovníky a pomáhá tak předcházet syndromu vyhoření. Porozumění problematice depresivity a úzkosti je také cennou oporou pro sociální pracovníky, manažery a vedoucí úseků v managementu služby a řízení kvality.

Cílové kompetence absolventů

Absolvent vzdělávacího programu bude umět lépe rozpoznat projevy depresivního syndromu u klientů sociální služby. A to s vědomím toho, že zvláště u seniorů se  může jednat o tzv. „depresi beze smutku“, může dominovat např. „pouhá únava“. Bude rozumět možné souvislosti deprese s jinými projevy, které si běžně s depresí nespojujeme, zato jsou zatěžující pro nemocného i pro jeho okolí.

Absolvent bude znát rizika spojená s onemocněním depresí, včetně zhoršené sebepéče a suicidiality, a bude seznámen s principy jak těmto rizikům předcházet.

Vzdělávací program přispívá k porozumění pracovníků projevům deprese, ukazuje možnosti podpory pro klienty i pracovníky a pomáhá tak předcházet syndromu vyhoření.

Porozumění problematice depresivity a úzkosti je také cennou oporou pro sociální pracovníky, manažery a vedoucí úseků v managementu služby a řízení kvality.

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektor: Hana Vaňková
 • Cena kurzu: 1 500 Kč (zahrnuje výukové materiály a drobné občerstvení)
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí

Program kurzu

 1. Deprese, jak se liší od běžné špatné nálady? Jaká jsou s depresí spojena rizika?
 2. Deprese, projevy chování včetně atypických projevů
 3. Typické i atypické projevy depresivity - zážitkový workshop
 4. Co děláme a co bychom mohli dělat, aby náš tým dokázal odpovědět na potřeby klientů s depresí a úzkostí?
 5. Pomáhající profese, deprese a úzkost
 6. Kazuistiky, souhrn vzdělávacího programu

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo 03zkZ-9e.