Databáze služeb

Název Město Typ Kapacita
Lůžkové oddělení paliativní péče NMSKB Praha 1 hospicová péče
HOSPIC v Mostě Most hospicová péče 15
Hospic sv. Zdislavy Liberec hospicová péče
HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA Litoměřice hospicová péče 26
Hospic Sv. Lazara Plzeň hospicová péče 28
Hospic sv. J. N. Neumanna Prachatice hospicová péče 30
Hospic sv. Alžběty Brno hospicová péče 17
Hospic Štrasburk Praha 8 hospicová péče 25
Hospic na Svatém Kopečku Olomouc hospicová péče 30
Hospic Malovická Praha 4 hospicová péče 30
Hospic Hvězda Zlín - Malenovice hospicová péče 14
Hospic Frýdek - Místek, p.o. Frýdek Místek hospicová péče
HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE - provozovatel o.s. TŘI Čerčany hospicová péče 30
Hospic Anežky České Červený Kostelec hospicová péče 30
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Brně Rajhrad hospicová péče 50
Domov s paliativní péčí Pod střechou Praha 2 hospicová péče
Dobrovolnické hospicové centrum Ostrava - Vítkovice hospicová péče
Diakonie CČE - hospic Citadela Valašské Meziříčí hospicová péče 70
Rozvinout