Centrum Seňorina - denní stacionář

Centrum Seňorina –  denní stacionář je registrovaná ambulantní sociální služba pro klienty s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence v raném stádiu nemoci. Nabízí denní podporu klientům a odlehčení jejich rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli o svého nemocného blízkého pečovat a umožnit mu zůstat co nejdéle v domácím prostředí.
Program stacionáře se zaměřuje na podporu a osobní rozvoj klientů dle individuálního plánu, který respektuje potřeby a zájem uživatele služby. Cílem je udržet soběstačnost klienta tak, aby mohl vést co nejdéle uspokojivý život v domácím prostředí. Uplatňujeme princip Montessori: „Pomoz mi, abych to zvládl sám“.
Program zahrnuje sociální kontakt s vrstevníky, aktivizační program včetně tréninku kognitivních funkcí mozku a kondičního cvičení, standardní podporu při oblékání, stravování a běžných hygienických úkonech zajištěnou kvalifikovanými pracovníky.
Ve stacionáři je zajištěno zdravé a chutné stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina) dle programu Bon Apetit, které respektuje dietní režim klientů.
Provoz centra je ve všední dny od 8 do 18 hodin, a po dohodě lze smluvenou dobu užívání služby prodloužit oběma směry.
Návaznými službami stacionáře jsou odlehčovací služby pobytové a terénní, dále speciální osvědčené terapie. Spolupracujeme s lékaři, terapeuty a výzkumnými pracovišti, zprostředkováváme konzultace, i přednášky pro rodinné pečující.
Poskytovatel: Centrum Seňorina
Typ služby: denní stacionář
Adresa: Na Poříčí 36
Praha 1
11000
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: Bc. Aneta Kracíková, sociální pracovnice , 420 604 708 111
E-mail: %mnmZ~d7~7c-T3dl~nzf93dg~bAkO1p
WWW: centrum-senorina.cz
Platby: Cena je stanovena dle zákona o sociálních službách, dle náročnosti dopomoci s obsluhou 110-130 Kč/hod.
Kapacita služby: 20
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 19. červenec 2017