Specializovaná poradna geriatrická ambulance pro kognitivní poruchy při LF MU a FN Brno-Bohunice (KIGOPL)

Poradna pro poruchy paměti funguje při specializované geriatrické ambulanci Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství (KIGOPL) LF MU a FN Brno. Je určena pro dlouhodobé sledování a dispenzarizaci mobilních starších nemocných s poruchami paměti. Tato ambulance provádí diagnostiku  kognitivních poruch v nejširším slova smyslu od klinického vyšetření a provedení nervově funkčních testů přes diagnostiku zobrazovací (CT, NMR, SPECT) a vyšetření krve. Poradna je také v indikovaných případech zahájit a vést terapii kognitivy. Indikováni jsou nemocní s lehkým nebo středním defektem mentálních funkcí. Není určena pro ležící nemocné, případně pacienty ve velmi těžkém nebo terminálním stavu. Geriatrická ambulance slouží nemocným seniorům jako klasická "interní" ambulance (lékař s interně-geriatrickou erudicí, EKG, základní spirometrie, možností laboratorních a dalších vyšetření podle medicínské potřeby a indikace, které umožňuje diagnostický komplement FN Brno). Podílí se na řešení některých otázek, které jsou specificky spjaty s multimorbiditou,   dysabilitou, polyfarmakoterapií tolik typickými právě pro vyšší věk. Vedle zmíněného patří do oblasti zájmu této ambulance  problematika pádů a všech chorob, které mají zvýšený výskyt ve stáří a urychlují proces stárnutí jako takový (ateroskleróza, hypertenze, diabetes, hyperlipoproteinémie atd.)
Poskytovatel: Specializovaná poradna geriatrická ambulance pro kognitivní poruchy při LF MU a FN Brno-Bohunice (KIGOPL)
Typ služby: psychiatrická péče
Adresa: Jihlavská 20
Brno
62500
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: MUDr. Hana Meluzínová , 420 532 232 109
E-mail: 3frv_j~fVX~p40hf-5pJ
WWW: www.fnbrno.cz
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: