Květnové Toulky pamětí

Setkání podpůrné skupiny pro lidi s demencí proběhne v sídle společnosti 25. května od 13:00 hod.

Termín: 25. května 2022 | Místo: Šimůnkova 1600/5, Praha 8 | Organizátor: Česká alzheimerovská společnost | Kategorie: Toulky

Více informací o skupině najdete na její stránce.