Květnové Toulky pamětí

Setkání podpůrné skupiny pro lidi s demencí proběhne on-line 25. května od 11:00 hod.

Termín: 25. května 2022 | Místo: on-line | Organizátor: Česká alzheimerovská společnost | Kategorie: Toulky

Více informací o skupině najdete na její stránce.