Červencové Toulky pamětí

Setkání podpůrné skupiny pro lidi s demencí proběhne v sídle společnosti 14. července od 13:00.

Termín: 13. července 2022 | Místo: Šimůnkova 1600/5, Praha 8 | Organizátor: Česká alzheimerovská společnost | Kategorie: Toulky

Více informací o skupině najdete na její stránce.