Program

Život s demencí v nové době

6.-7. října 2021, Kongresové centrum Praha, 5. května 1640/65, Praha 4, hybridní konference

 

Středa 6. října 2021

 

9:00–10:30 Novinky v léčbě a prevenci Alzheimerovy nemoci

 • Holmerová I.: Změny chování a osobnosti progredujicí s věkem – geriatrický syndrom, kterým se zatím příliš nezabýváme
 • Scheltens P.: A new framework for the definition of Alzheimer’s disease – from research to clinical practice
 • Žilka N., Kováčech B., Kontseková E.: Tauizmus modernej diagnostiky a terapie Alzheimerovej choroby

10:30-11:00 káva

11:00-12:00

 • Holmerová I., Hort J. et al.: Máme nový lék! (máme?) – pros a cons aducanumab a beta amyloidová cesta

 

12:00-13:00 oběd

13:00-14:30 Novinky v léčbě a prevenci Alzheimerovy nemoci

 • Bartoš A.: Inovativní a původní české kognitivní testy ALBA a POBAV
 • Jakubík J.: Správnou stravou proti rozvoji Alzheimerovy choroby
 • Tbc.: FINGERS study (tbc.)
 • Šnajdrová Z.: Zachování mobility pacienta s Alzheimerovou chorobou a bezpečnost za volantem

14:30–15:00 káva

15:00–16:30 Novinky v léčbě a prevenci Alzheimerovy nemoci

 • Jirkovská B.: Využívání nefarmakologických metod v českých zařízeních dlouhodobé péče
 • Hájková L., Mátlová M.: Dny paměti a jejich význam v roce 2021
 • Šplíchalová M., Jarolímová E.: Porucha sluchu jako rizikový faktor demence; význam kompenzace
 • Tesařová I.: Sociální aktivizace v domácím prostředí osob s Alzheimerovou chorobou

 

Čtvrtek 7. října 2021

 

9:00-12:00 (workshopy probíhají paralelně; na výběr budou jak on-line workshopy, tak workshopy prezenční)

10:30-11:00 káva

Workshop 1. Hradcová D.: Já tobě, ty mně, my sobě (prezenčně)

Workshop 2. Bartoš A.: Inovativní a původní české kognitivní testy ALBA a POBAV (prezenčně)

Workshop 3. Holmerová I. (tbc.): Dlouhodobá péče o lidi s demencí (prezenčně)

Workshop 4. Jarolímová E., Gramppová K.: Přednosti a síla krizové intervence pro pozitivní praxi s pečující rodinou (On-line)