Úvod do paliativní péče

Úvod do paliativní péče

(Akreditace MPSV č. 2014/0906-PC/SP/PP)

Cílové kompetence absolventů

Absolventi kurzu se seznámí se základními principy a nástroji paliativního přístupu. Seznámí se s individualizovaným přístupem v plánování celostní péče a se společným rozhodováním v interprofesionáním týmu s ohledem na přání uživatele služby a jeho blízkých. Naučí se identifikovat obtížné momenty ve vlastní praxi spojené s umíráním. Seznámí se se zásadami komunikace s umírajícími a jejich blízkými a na konkrétních situacích procvičí svoje komunikační dovednosti.

Základní informace o kurzu

  • Forma: prezenční
  • Rozsah: 8 hodin
  • Lektoři: Ladislav Kabelka, Jiří Kabát
  • Cena kurzu: 1 200 Kč (zahrnuje výukové materiály a drobné občerstvení)
  • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči – odborná podpora pečujících
  • Maximální počet účastníků: 20
  • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 90% účastí a ověřením znalostí

Obsah kurzu:

  1. Základní principy a nástroje paliativního přístupu
  2. Praktické nácviky komunikačních metod v paliativní péči

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.