Měření kognitivních funkcí

Úvod do měření kognitivních funkcí pro pracovníky v sociálních službách

(akreditace MPSV č. 2016/0116-PC/SP/VP)

Cílové kompetence absolventů:

Absolventi kurzu budou znát různé nástroje pro měření kognitivních funkcí aplikovatelné v sociálních službách (především pro seniory a lidi s demencí).

Budou schopni: vybrat vhodný diagnostický nástroj měření, zvládnou provedení bazálních diagnostických metod pro stanovení úrovně kognitivního ev. duševního stavu uživatele, při realizaci měření budou schopni použít techniku rozhovoru a observace, budou schopni správně použít vybraný nástroj měření, včetně jeho vyhodnocení, interpretace a tvorby záznamového archu.

Absolventi budou umět využít výsledky měření pro zlepšení kvality života a další plánování individualizované péče u uživatelů s kognitivním deficitem (s demencí).

Základní informace o kurzu

 • Termín: 9. října 2019
 • Místo: Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600, Praha 8
 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektorky: Eva Jarolímová, Hana Orlíková
 • Cena kurzu: 1 200 Kč (cena zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení)
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci a sociální pracovníci
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí

Program kurzu

 1. Měření kognitivních funkcí - zasazení metodiky do teoretického kontextu, podstata a získávání informací o aktuálním stavu a úrovni kognice uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby
 2. Nácvik provedení diagnostických testů s uživatelem služby, zpracovávání, vyhodnocení; tvorba záznamového archu
 3. Zhodnocení, výměna zkušeností z praxe, diskuse

Přihláška

Přihlašujte se prosím on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo e-mailem.