Druhy demence

Druhy demence, detekce a zvládání bolesti – souvislosti zdravotního stavu a tzv. problémového chování

(akreditace MPSV č. 2016/0771-PC/SP/PP)

Cílové kompetence absolventů

Absolventi kurzu budou schopni pochopit souvislosti mezi bolestí, poruchami chování a deliriem u lidí s demencí a budou umět rozpoznat změny projevů chování jako jsou zhoršení stavu, zmatenost, neklid, hlučnost, dezorientace, agresivita, autoagresivita. Dále se naučí uplatňovat techniky nonverbální a verbální komunikace o bolesti s uživateli služby, pozorovat a zaznamenávat příznaky bolesti u uživatelů pomocí testů  PAINAD a MOBID (škála bolesti u demence). Absolvent kurzu bude umět formulovat a předávat informace o chování klientů, naslouchat ostatním členům týmu a individuálně plánovat multidisciplinární péči za použití primárně nefarmakologických přístupů.

Základní informace o kurzu

 • Forma: prezenční
 • Rozsah: 8 hodin
 • Lektor: Hana Vaňková
 • Cena kurzu: 1 200 Kč
 • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči – odborná podpora pečujících
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Osvědčení: získání osvědčení je podmíněno úspěšným absolvováním závěrečného testu

Program kurzu

 1. Úvod, syndrom a typy demencí – odlišnosti projevů, typy demencí – zdravotní potřeby a jejich souvislost s projevy chování
 2. Bolest u uživatelů s demencí: jak ji vnímají, jak se projevuje, jak ovlivňuje chování?
 3. Rozpoznání bolesti u lidí s pokročilou demencí - PAINAD a MOBID2
 4. Zvládání bolesti – možnosti, získávání a přenos informací mezi uživateli, pracovním týmem a rodinnými příslušníky
 5. Kazuistiky

Přihláška

Přihlašujte se prosim on-line. Vyplnit můžete také přihlášku ve wordu a zaslat nám ji poštou, anebo 03zkZ-9e.