Certifikace Vážka®

Certifikace Vážka®

Česká alzheimerovská společnost vyvinula certifikační systém, který je určen pro služby, které jsou určeny pro lidi s demencí. ČALS zařízením, která poskytují své služby v souladu s Kritérii pro udělení certifikátu Vážka, uděluje certifikát Vážka® na dobu 18 měsíců.

Všechna kontaktní místa ČALS musí projít certifikací služby, kterou poskytují lidem s demencí. Proces certifikace kontaktních míst byl zahájen koncem roku 2009, aktuálně mají certifikaci za sebou téměř všechna zařízení poskytující pobytové služby. Od poloviny roku 2011 provádíme audit kontaktních míst, která poskytují své služby v denním stacionáři a také audit ostatních zařízení.

 

Certifikační tým Vážky®

 

Mgr. Lucie Hájková

Jsem absolventkou Fakulty humanitních studií UK – katedry Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (2003–2006), dále pak Zdravotně sociální fakulty JČU, oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (2003–2005). V letech 2005–2007 jsem spolupracovala jako asistentka výzkumu v rámci projektů: „Vliv reminiscenční/ taneční terapie na zdravotní stav a kvalitu života seniorů žijících v institucích“, jejichž řešitelem bylo Gerontologické centrum, Praha 8. Od roku 2007 působím jako sociální pracovník a koordinátor respitní služby v České alzheimerovské společnosti. Jako členka týmu konzultantů ČALS spolupracuji v rámci systému Certifikace Vážka na zvyšování kvality poskytovaných služeb v zařízeních pro lidi s demencí.
Ráda přijedu do Vašeho zařízení, abych sdílela dobrou praxi a poznala lidi, kteří vnímají svou práci ne jako od – do, ale jako proč a jak. Ráda se setkávám s odborníky, které baví pomáhat a hledat cesty k lidem s demencí.

Pavla Hýblová

Původní profesí jsem zdravotní setra s praxí u lůžka 20 let. V sociálních službách jsem pracovala od roku 1993 v pozici vrchní sestry v Diakonii Krabčice, od roku 2003 na pozici ředitelka Centra seniorů Mělník. Nyní jsem OSVČ lektor – konzultant v oblasti sociálních a zdravotních služeb.
Cítím že je důležité starat se o své bližní, přináší to dobré pro ně i pro nás. Očekávám, že každé zařízení, které žádá o certifikaci, chce pro své klienty kvalitní péči, chce pracovat na praktických zlepšeních poskytované péče a ztotožňuje se s kritérii České alzheimerovské společnosti

PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

V roce 1996 jsem byla u založení České alzheimerovské společnosti a po celou dobu její existence se podílím na její činnosti jako členka jejího výboru. Dlouhodobě jsem se věnovala vzdělávání  pracovníků v oblasti péče o člověka s demencí, a to jednak v Diakonii Českobratrské církve evangelické a jednak v IPVZ. V gesci Gerontologického centra jsem vedla výzkumný projekt zaměřený na studium vlivu reminiscenční terapie na zdravotní stav a kvalitu života seniorů žijících v institucích. Výsledky ukázaly, že reminiscence zlepšuje kognitivní funkce a kvalitu prožívání osob s demencí. Nyní pracuji na projektech zaměřených na využití reminiscence v rodinách pečujících o člověka s demencí. Zároveň se jako členka konzultačního týmu ČALS účastním návštěv v zařízeních poskytujících péči o lidi s demencí a udělování Certifikátu Vážka©.
Od samého počátku jsem se zapojovala do tvorby standardů a kritérií kvality služeb  pro osoby s demencí na půdě ČALS. Šlo přece o skupinu lidí nejkřehčích, nejzranitelnějších, ohrožených vyloučením ze života společnosti a ztrátou veškeré důstojnosti. Nemohla jsem se smířit se špatnou praxí, která v naší zemi existovala, chtěla jsem přispět ke změně. Cítila jsem to tehdy jako svůj úkol, který vyplýval z vděčnosti za krásné příležitosti k získávání zahraničních zkušeností v této oblasti. Velkou zásluhu na mém zájmu o zlepšování života lidí s demencí měli také úžasní lidé, které jsem potkala,  Noreen Siba nebo Jitka Zgola, které se mi  také podařilo přivést do ČALS. Od certifikovaných zařízení očekávám vysokou kvalitu služeb poskytovaných lidem s demencí tak, aby zde mohli prožívat spokojený život co nejvíce podobný normálnímu každodennímu životu, jaký vedli před objevením choroby,  aby prožívali důstojnost a plné přijetí od svého okolí.

Tereza Blažčíková, DiS.

Pracuji v sociálních službách již 6,5 roku, z toho pět a půl roku pracuji u lidí s poruchami paměti, v pobytových službách, terénních i ambulantních. Nyní pracuji v Slezské diakonii již 4,5 roku. Mám vzdělání ve mnoha rozličných oblastech přístupu k lidem s demencí. Dělám přednášky o životě a potřebách lidí s demencí v různých městech Moravskoslezského kraje. Pracuji v kontaktním místě ČALS a jsem součástí poradenské služby. Letos jsem prošla výcvikem Evropské reminiscenční sítě v projektu "Vzpomínejme, když pečujeme". Často pracuji s reminiscencí.
Získaní certifikátu "Vážka" pro mě znamená vysokou úroveň péče o lidi s demencí. ČALS je potřebná a vysoce postavená společnost v povědomí nejen poskytovatelů sociálních služeb zaměřených na poskytování péče o lidi s demencí, ale také pro širokou veřejnost. Díky ní dochází k sjednocení přístupů a pomáhá nejen nemocným, ale také lidem o ně pečujícím, což je velice potřebné. Nedílnou součástí jejího působení je také osvěta o dané nemoci a spousta jiných aktivit. Proto jsem ráda, že mohu s ČALS spolupracovat.

Mgr. Michaela Konvičná

Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, aprobaci pedagogika – sociální práce.
Problematikou seniorů v pobytových zařízeních se zabývám 14 let. Pracovala jsem 8 let v Domově pro seniory na Praze 4 jako sociální pracovnice, později jako vedoucí sociálního úseku. Působila jsem také v Gerontologickém centru od r. 2008 jako sociální pracovnice a částečně jako koordinátor vzdělávání.
Nyní od r.2012 jsem vedoucí oddělení Domova se zvláštním režimem pro lidi s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence na Praze 10 – Zahradním Městě.
Od roku 2010 jsem součástí týmu konzultantů ČALS, kteří navštěvují zařízení po celé České republice s cílem podpořit dobrou praxi a přinášet další pozitivní zkušenosti s péčí o lidi s demencí do zařízení dalších. Přála bych si, aby takových zařízení, kde se o lidi trpící demencí starají s láskou a srdcem na pravém místě, bylo co nejvíce. Věřím, že našimi návštěvami konzultantů ČALS, vzájemnou výměnou příkladné praxe, podporou a pozitivní motivací pomůžeme a přispějeme k dalšímu zkvalitňování poskytované péče. Mým cílem je i podpora pracovníků této nelehké, náročné a přesto velmi smysluplné pomáhající profese…

Martina Susová

 


 

Materiály určené pro zájemce o certifikaci:


 

Zobrazit místo Vážky ® na větší mapě

Dny paměti

Vyšetření paměti nabízejí kontaktní místa a zařízení pro seniory v Jihomoravském kraji. 

Certifikace Vážka

ČALS uděluje kvalitním zařízením certifikát kvality Vážka®.

Podpořte nás!

Vaše podpora je pro nás důležitá! Děkujeme za ni!

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Novinky

» 4. 3. 14

Pomoc Equa bank

Zaměstnanci Equa bank uspořádali v únoru dobročinnou akci, jejíž výtěžek v...

celá novinka »

» 4. 12. 13

Sady vyprodány

Úspěšné Sady pro kognitivní trénink II byly před Vánoci vyprodány!

celá novinka »

» 18. 10. 13

Konference naplněny!

Obě konference Bon appetit: Radost z jídla v dlouhodové péči byly naplněny...

celá novinka »