Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. a kolektiv: Péče o pacienty s kognitivní poruchou

Kategorie: publikace
Holmerová I., Jarolímová E., Suchá J. a kolektiv: Péče o pacienty s kognitivní poruchou

Druhé, nezměněné vydání praktické publikace shrnující základní informace o demenci a přístupech k lidem s demencí, která obohatí knihovnu profesionálních i rodinných pečujících.

Cena: 300 Kč

Ks

Z úvodu: Většina literatury, která je u nás v současné době dostupná, se zaměřuje na medicínské a biologické aspekty demencí. Pokrok v péči o pacienty s demencí by však nebyl možný bez erudovaných lékařů a dalších zdravotnických profesionálů i sociálních pracovníků, kteří rozumí podstatě tohoto onemocnění a kteří jsou obeznámeni se specifickými metodami a přístupy k těmto pacientům. Ze zkušeností a z přispění těchto lidí vychází naše publikace a pro ně je také určena. (Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.)