Příspěvky zdravotních pojišťoven na pomůcky pro kognitivní trénink v roce 2020

Pro správné a úspěšné čerpání příspěvku, nezapomeňte prosím zkontrolovat podrobnější podmínky programů, které najdete na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven. Odkazy na ně jsou uvedeny níže. Obecně lze konstatovat, že příspěvek se vztahuje na nákup všech pomůcek pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí, které naleznete v našem e-shopu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá v rámci prevence poruch duševního zdraví na zakoupení pomůcek na trénování paměti klientům ve věku nad 65 let částkou až 500 Kč.

Stejnou částkou přispívá také Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Stejně tak Revírní bratrská pokladna přispívá na nákup pomůcek pro trénink paměti až 500 Kč.. 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda nabízí pro seniory (od 65 let) příspěvek 500 Kč na specifické pomůcky pro prevenci Alzheimerovy choroby.

A nakonec nesmíme zapomenout na Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), která v rámci svého zdravotně preventivního programu Prevence Alzheimerovy nemoci nabízí vyšetření paměti v kontaktních místech ČALS, kde každý pojištěnec starší 40 let získá také Sešit Procvičování krátkodobé paměti.