Finanční dary

Velmi důležití jsou pro nás individuální dárci - kromě finanční pomoci je pro nás podstatná podpora, kterou nám svým finančním příspěvkem dárci vyjadřují. Samozřejmostí je pravidelné zasílání potvrzení o poskytnutém daru pro daňové účely. 

Pokud chcete poskytnout dar, jímž podpoříte lidi s demencí a jejich rodiny, můžete využít sbírkový účet České alzheimerovské společnosti: 20250277/0100 u Komerční banky. Pokud využijete potvrzení o poskytnutí daru, vyplňte prosím formulář, díky kterému budeme moci potvrzení vystavit.

Od roku 2014 můžete lidi s demencí podpořit prostřednictvím jednorázové nebo dlouhodobé dárcovské SMS.

Od roku 2016 také díky projektu Daruj správně prostřednictvím platební brány, použít můžete také QR kód.