Databáze služeb

Název Agentura domácí péče
Poskytovatel: Agentura domácí péče
Adresa Brodského 1665
Praha 11
14900
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt 420 272 914 107
Popis služeb Zkušenosti s onkologickými pacienty, pouze pro Prahu 11.
Datum aktualizace
Název Agentura domácí péče
Poskytovatel: Agentura domácí péče
Adresa Na Pískách 32
Praha 6
16000
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt pí. Geislerová 420 224 317 716
Popis služeb Domácí ošetřovatelská péče dle ordinace lékaře (zdarma), i bez ní (smluvní ceny). Pro klienty z celé Prahy. Prodejna zdravotnických potřeb.
Datum aktualizace
Název Agentura domácí ošetřovatelské péče
Poskytovatel: Agentura domácí ošetřovatelské péče
Adresa Horymírova 121
Ostrava
70030
Kraj Moravskoslezský
Kontakt Pajorová Hana 420 596 786 107
Popis služeb Diplomované zdravotní sestry poskytují zdravotnické úkony-převazy,odběry rehabilitace, inzulín apod.
Platby dle zákona, na doporučení ošetř. či obvodního lékaře, možné i přímé platby, neprodlouží-li lékař doporučení a klient dále služby potřebuje
Datum aktualizace
Název Agentura ANNA - domácí ošetř. Péče
Poskytovatel: Agentura ANNA - domácí ošetř. Péče
Adresa Víska pod Lesy 13
Česká Kamenice
40721
Kraj Ústecký
Kontakt Horynová Anna 420 412 582 958
Popis služeb Domácí ošetřovatelská péče dle ordinace lékaře (zdarma)
Platby pojišťovna
Datum aktualizace
Název Agentura Alena - domácí péče
Poskytovatel: Agentura Alena - domácí péče
Adresa Riegrova 569
Třeboň
37901
Kraj Jihočeský
Kontakt Alena Kuchyňková 420 384 721 401
Popis služeb zdravotní a ošetřovatelské služby
Platby smlouva s pojišťovnou + smluvní ceny
Datum aktualizace
Název AGE Centrum psychiatrie
Poskytovatel: AGE Centrum
Adresa Na Šibeníku 914/1
Olomouc
77900
Kraj Olomoucký
Kontakt 420 774 501 796
Datum aktualizace 6. duben 2018
Název AGE Centrum geriatrie
Poskytovatel: AGE Centrum
Adresa Na Šibeníku 914/1
Olomouc
77900
Kraj Olomoucký
Kontakt 420 774 501 796
Datum aktualizace 6. duben 2018
Název AGE Centrum denní psychiatrický stacionář
Poskytovatel: AGE Centrum
Adresa Na Šibeníku 914/1
Olomouc
77900
Kraj Olomoucký
Kontakt 420 774 501 796
Popis služeb denní stacionář s psychoterapeutickou péčí
Datum aktualizace 7. únor 2020
Název AESKULAP, s.r.o. - léčebný ústav Červená Voda
Poskytovatel: AESKULAP, s.r.o. - léčebný ústav Červená Voda
Adresa Červená Voda 333
Červená Voda
56161
Kraj Pardubický
Kontakt Irena Dostálová - vrchní sestra 420 465 626 321
Popis služeb Ošetřovatelská péče, včetně rehabilitace, 14 sociálních lůžek
Platby Hospitalizaci ze zdravotních důvodů hradí pojišťovna. Od 1. 9. 2007 poskytují sociální služby (dle § 52 zákona č. 108/2006Sb.) na dalších 14 lůžkách - soc. péči hradí klient, zdravotní péči pojišťovna.
Datum aktualizace
Název ADP-ošetřovatelská péče
Poskytovatel: ADP-ošetřovatelská péče
Adresa Chválkovice na Hané 19
Ivanovice na Hané
68323
Kraj Jihomoravský
Kontakt 420 517 363 477
Datum aktualizace 5. říjen 2016
Název Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín
Poskytovatel: Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín
Adresa Nemocniční 955
Vsetín
75501
Kraj Zlínský
Kontakt Ivana Tomečková 420 571 818 519
Popis služeb Přijímání a vysílání dobrovolníků do sociálně-zdravotních zařízení.
Datum aktualizace
Název Adamík Alojz, MUDr. - neurolog
Poskytovatel: Adamík Alojz, MUDr. - neurolog
Adresa Mírové nám. 136
Mariánské Lázně
35301
Kraj Karlovarský
Kontakt 420 354 624 611
Popis služeb Rehabilitace, ozonoterapie, léčba kyslíkem, plynové obálky, akupunktura, akupresura, MFK.
Datum aktualizace
Název ACME - Agentura domácí zdravotní péče
Poskytovatel: ACME - Agentura domácí zdravotní péče
Adresa Železničářská 24/908
Ústí nad Labem
40003
Kraj Ústecký
Kontakt Koukalová Věra Bc. 420 475 216 582
Popis služeb Domácí ošetřovatelská péče dle ordinace lékaře (zdarma), Domácí zdravotní péče indikovaná lékařem, hrazená zdravotními pojišťovnami,klientům všech věkových kategorií, po propuštění z akutní nebo následné péče, chronická onemocnění na ordinaci PL včetně domácí hospicové péče.Pečovatelské služby (pacient).Na žádost klientů zajišťujeme pečovatelskou i asistenční službu ve spolupráci s jinými organizacemi.
Platby pojišťovna, pečovatelská služba dle výkonu - pacient
Datum aktualizace
Název A DOMA o.s.
Poskytovatel: A DOMA o.s.
Adresa Opatovská 1763/11
Praha 4
14900
Kraj Hlavní město Praha
Kontakt Zachariášová Jitka 420 733 194 952
Popis služeb Poskytujeme služby pro seniory v jejich domácím prostředí v Praze a Středočeském kraji. Služby jsou poskytovány v kteroukoliv denní,odpolední či noční hodinu.

Základní činnosti při poskytování osobní asistence:
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
2) Pomoc při osobní hygieně
3) Pomoc při zajištění stravy
4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
5) Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
6) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
7) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nabízíme i trénování paměti v domácím prostředí certifikovanými trenéry paměti.
Platby Služby poskytujeme v souladu se zákonem 108/2006 Sb., a dle úhradové vyhlášky 505/2006 Sb.
Datum aktualizace 12. prosinec 2018
Název MUDr. Přemysl Mikeš s.r.o.
Poskytovatel: MUDr. Přemysl Mikeš s.r.o.
Adresa Dům lékařů, Bezručova 413/2
Nový Jičín
74101
Kraj Moravskoslezský
Kontakt 420 556 710 260
Popis služeb psychiatrická péče
Datum aktualizace 15. březen 2018
Název Domov pro seniory Děčín
Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
Adresa Kamenická 755/195 (budova A, C)
Děčín
405 02
Kraj Ústecký
Kontakt Ing. Saša Petrů ( vedoucí) 603806310, Marcela Sýkorová (sociální pracovnice) 604294675 420 412 526 662
Popis služeb V Domově je poskytována klientům sociální služba v rozsahu § 49 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách:
• poskytnutí ubytování (celoroční i přechodný pobyt (po dobu max. 3 měsíců),
• poskytnutí stravy,
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
• fakultativní služby.
Služby neurologické a psychiatrické péče jsou pouze zajišťovány.
Datum aktualizace 19. březen 2018
Sbalit