Dům klidného stáří -  sociální služby města Žďár n.S.

Domov důchodců zajišťující celoroční péči
Poskytovatel: Sociální služby města Žďár nad Sázavou
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Okružní 67
Žďár nad Sázavou
59101
Kraj: Kraj Vysočina
Kontakt: sociální pracovnice , 420 725 959 341
WWW: https://www.socsluzbyzdar.cz/
Platby: dle vyhlášky
Kapacita služby: 54
Datum aktualizace: 12. duben 2018