Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - univerzita třetího věku

Výuka probíhá 1 x za 14 dnů, od 14:00 do 16:00 hod. v posluchárnách UTB ve Zlíně.
Poskytovatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - univerzita třetího věku
Typ služby: ostatní
Adresa: Mostní 5139
Zlín
76001
Kraj: Zlínský
Kontakt: Ing. Jarmila Hřebíčková , 420 576 032 408
WWW: http://web.utb.cz/?lang=cs&id=0_1_6&type=0
Platby: 900,- Kč za akademický rok
Datum aktualizace: