Domov pro seniory Kolín

Zařízení poskytuje tyto základní činnosti: ubytování, stravu nebo pomoc se zajištěním stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ubytování poskytujeme nepřetržitě. Ostatní služby od pondělí do pátku v době od 7.00 - 15.30 hod. Celková kapacita 23 bytových jednotek pro jednotlivce nebo manželské páry.
Poskytovatel: Městské sociální a zdravotní služby
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Nad zastávkou 64
Kolín
28002
Kraj: Středočeský
Kontakt: Marie Mašínová , 420 321 720 088
WWW: https://www.mszs.cz/
Platby: dle vyhlášky
Datum aktualizace: 28. březen 2018