Lékař pro domovy seniorů po celé ČR

Společnost Všeobecný lékař s.r.o. se specializuje na geriatrickou péči. Domovům seniorů zajišťuje služby praktického lékaře, který do domova pravidelně dochází.

Všeobecný lékař poskytuje klientům:

zdravotní služby na základě Zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  č. 372/2011 Sb.
registraci klientů domova seniorů do zdravotnického zařízení Všeobecného lékaře s. r. o.
pravidelnou návštěvní službu přímo v domově seniorů dle ceníku
každodenní možnost telefonické konzultace v ordinaci praktického lékaře
revizi trvalé medikace
řádnou indikaci ošetřovatelské a rehabilitační péče (ORP) v souladu s platnou legislativou
dostatečné a fundované předepisovaní kvalitních inkontinenčních pomůcek
v odůvodněných případech vždy poukaz na transport pacientů
podporu stávajícího ošetřovatelského týmu domova seniorů
v případě zájmu edukaci ošetřovatelskému týmu domova seniorů

Lékaři společnosti Všeobecný lékař s.r.o. se věnují také paliativní medicíně, která umožňuje geriatrickým pacientům co nejkvalitnější stáří a důstojný závěr života.

Všeobecný lékař nespolupracuje s žádnou konkrétní farmaceutickou firmou, lékárnou, ani dodavatelem inkontinečních pomůcek. Volba dodavatelů tedy zůstává stále na domově seniorů..
Poskytovatel: Všeobecný lékař s.r.o.
Typ služby: ostatní
Adresa: 1. máje 67
Kozojedy
28163
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: Miroslava Zemancová , 420 774 972 668
WWW: http://www.vseobecnylekar.cz
Datum aktualizace: 28. červen 2018