TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno je poskytovatelem sociálních služeb pro zrakově postižené, které působí především v Jihomoravském kraji. Sídlo má v Brně, v Domě Josefa Chaloupky, který byl v roce 2005 převeden do jejího vlastnictví. Zakladatelem společnosti i dárcem domu je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Společnost v roce 2006 zřídila v Jihomoravském kraji 4 regionální pracoviště (Břeclav, Moravský Krumlov, Vyškov a Znojmo), která poskytují základní sociální služby (poradenství, asistenci, aktivizační program). V sídle společnosti posktujeme ještě sociální rehabilitaci a realizujeme výtvarnou dílnu pro nevidomé.
Hlavním posláním společnosti je poskytování komplexu sociálních služeb zrakově postiženým občanům. Součástí služeb je i program pro seniory s těžkým zrakovým handicapem: terénní sociální práce ve městech, kde působíme, geriatrické přednášky, zapojení do volnočasových aktivit, vzdělávací kurzy s doplňkovými formami rehabilitace, zejména pro později osleplé (skupinové čtení bodového písma, kurzy přípravy jídel a stolování, kurzy sociální komunikace, kurzy práce s pomůckami); motivační volnočasové aktivity: kurzy zručnosti - pletení, práce s hlínou, kulturní a sportovní aktivity - výlety, exkurze, soutěže - tyflomobil, show down, atd.
Cílovou skupinou jsou lidé s těžkým zrakovým postižením. Vzhledem k tomu, že více než 60 % těžce zrakově postižených občanů se nachází v seniorském věku, jsou zrakově postižení senioří významnou skupinou klientů společnosti
Poskytovatel: TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Typ služby: pobytová odlehčovací služba
Adresa: Chaloupkova 7
Brno
61200
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka, Mgr. Alice Šustková, asistentka řed. , 420 541 240 421
WWW: http://www.tyflocentrum-bm.cz
Platby: U některých služeb je spoluúčast klienta dle platného ceníku.
Kapacita služby: 20
Datum aktualizace: