Centrum pro kognitivní poruchy při 1.neurologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně

specializované neurologické ambulance se zaměřením na diagnostiku kognitivní poruchy/ demence, péče o pacienty s kognitivním deficitem charakteru mírné kognitivní poruchy a počínající, mírné až středně pokročilé demence. Zázemí neurologické kliniky a fakultní nemocnice, lůžková kapacita pro diagnostiku kognitivní poruchy (k dispozici psycholog, logoped, fyzioterapeut, psychiatr, zobrazovací techniky [MRI, CT, SPECT, PET], EEG aj. neurofyziologické techniky, vyšetření mozkomíšního moku, atd.)
Poskytovatel: Centrum pro kognitivní poruchy při 1.neurologické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Typ služby: odborné sociální poradenství
Adresa: Pekařská 53
Brno
65691
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., sestra Petra Krainerová (e mail pro objednání pacientů: petra.krainerova@fnusa.cz) , 420 543 182 662
Datum aktualizace: