Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

Celoroční pobytové služby pro seniory – ve službách Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem. Služby obsahují tyto základní činnosti – poskytování ubytování, stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Poskytovatel: Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb
Typ služby: domov se zvláštním režimem
Adresa: Na spravedlnosti 589
Rožmitál pod Třemšínem
26242
Kraj: Středočeský
Kontakt: paní Trčková, paní Braunová , 420 318 679 411
WWW: http://www.centrumrozmital.cz
Platby: úhrada za jednolůžkový pokoj (normal) – 9 982,- Kč
úhrada za dvoulůžkový pokoj ( normal) – 9 672,- Kč
Kapacita služby: 215
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: