Domov pro seniory Máj, příspěvková organizace

Domov důchodců pro obyvatele s trvalým bydlištěm v ČB, oddělení pro soběstačné klienty i pro klienty nesoběstačné (psychiatrická diagnosa) a ležící. Ergoterapie, rehabilitace na předpis lékaře. Žádosti podávejte na Magistrát ČB - pí Mgr. Jirovské tel.: 386 801 604. Paní Mgr. Jirovská žádost na požádání zašle, nebo je možné si ji na sociálním odboru Magistrátu města (u ní) vyzvednout. Spolu s lékařským vyjádřením (ne starším půl roku) a aktuálním důchodovým výměrem se jí vrací
zpět a ona ji postoupí ke schválení do komise. Po schválení je čekatel zařazen do pořadníku a musí vyčkávat, nežli se uvolní místo. Kapacita pro klienty s demencí je 40 míst.
Poskytovatel: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace
Typ služby: denní stacionář
Adresa: Větrná 731/13
České Budějovice
37005
Kraj: Jihočeský
Kontakt: Mgr. Jaroslav Plášil, Bc. Andrea Papanová, Vladimíra Kantorová DiS , 420 388 902 111
WWW: http://www.ddmajcb.cz
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: 20. leden 2017