CLINICUM a. s.

Zdravotnické zařízení CLINICUM, a. s. Centrum následné péče, poskytuje nemocniční lůžkovou péči pacientům s chronickými nemocemi na základě smluvních dohod se zdravotními pojišťovnami, ale také možnost léčby v nadstandardních podmínkách na základě dohody s pacientem.
Centrum následné péče má 60 ošetřovatelských lůžek. O pacienty pečuje kvalifikovaný personál s mnohaletou zkušeností s léčbou chronických nemocí. Pět pokojů je vybaveno nadstandardním zařízením, včetně televizorů, lednic, křesel - léčba v těchto pokojích je poskytována za příplatek dohodnutý s pacientem. Příjem pacientů je jednak z akutních oddělení (interna, chirurgie), jednak z terénu, po odeslání praktickým lékařem s doporučením a vyplněným návrhem k přijetí, který lze předat osobně nebo zaslat faxem.
Součástí léčebného pobytu je medikamentozní terapie a aktivizace pacienta.
Komplexní odborná péče je poskytována pacientům dlouhodobě připoutaným na lůžko, imobilním, inkontinentním, popřípadě s různým stupněm demence.
K přijetí pacienta je nutné vyplnit  formulář.
Poskytovatel: CLINICUM a. s.
Typ služby: následná péče
Adresa: Sokolovská 304/810
Praha 9
19061
Kraj: Hlavní město Praha
Kontakt: vrchní sestra        Libuše Jarušková      tel.: 266006290
staniční sestra     Milena Paroušková    tel.: 266006364 , 420 266 006 364
WWW: http://www.clinicum.cz
Kapacita služby: 60
Pro lidi s demencí: Ano
Datum aktualizace: