Ústav sociálních služeb - Domov důchodců Milíčeves

ÚSS Milíčeves poskytuje službu domov pro seniory. Posláním je poskytování komplexních služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytovatel: Ústav sociálních služeb - Domov důchodců Milíčeves
Typ služby: domov pro seniory
Adresa: Milíčeves 1
Slatiny - Milíčeves
50601
Kraj: Královéhradecký
Kontakt: ředitel zařízení Bc. Pavel Jór , 420 493 555 534
WWW: http://www.dd-miliceves.cz
Platby: 2 lůžkový pokoj 8 100,-Kč za měsíc
                         3 a vícelůžkový pokoj 7 800,-Kč za měsíc
Kapacita služby: 70
Datum aktualizace: