Vysoké učení technické v Brně - univerzita třetího věku

U3V VUT je koncipován jako tříletý cyklus přednášek a seminářů, nabízených v tematických blocích. Přednášky a semináře probíhají v akademickém roce s frekvencí jedné přednášky neb semináře týdně (tj. obvykle 26 přednášek ročně). První dva ročníky obsahují tématické bloky z klíčových oborů fakult VUT, třetí ročník je specializovaný podle zaměření jednotlivých fakult a posluchači si obor vybírají z předložené nabídky podle svého zájmu. Dále kurzy použití PC.
Poskytovatel: Vysoké učení technické v Brně - univerzita třetího věku
Typ služby: ostatní
Adresa: Antonínská 548/1
Brno
60190
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: Lenka Shromáždilová - vedoucí administrátorka , 420 541 145 131
WWW: http://www.cvp.vutbr.cz/univerzita-tretiho-veku/univerzita-tretiho-veku.html
Datum aktualizace: