DS Chýnov přestává být KM ČALS

Dnes, tedy 12. dubna 2018, končí platnost certifikátu Vážka® službě domov se zvláštním režimem Domova pro seniory Chýnov. Domov se rozhodl certifikát Vážka® pro další období neobhajovat.

Zveřejněno: 12. dubna 2018 | Rubriky: Novinky ČALS, Články

Domov pro seniory Chýnov, který dlouhá léta fungoval jako naše kontaktní místo, se letos rozhodl neprodlužovat certifikát Vážka®. První audit zde proběhl v roce 2011. S koncem platnosti certifikátu Vážka® Domov pro seniory Chýnov také přestává být kontaktním místem ČALS. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pracovnicím domova za roky spolupráce a popřáli celému domovu mnoho úspěchů v další práci.