Autoři informačních materiálů ČALS

Dopis č. 16

MUDr. Ivo Bureš a MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Dopis č. 19

S využitím podkladů ADI připravily MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. a Eva Studnická

Dopis č. 41

Dle podkladů neurochirurgických oddělení MN Ústí nad Labem a FN Motol MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Dopis č. 42

Dle materiálů Alzheimer Europe Terezie Holmerová a MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Dopis č. 44

Na podkladě materiálů ADI, ČALS, informačních webových stránek Mayo Clinics, USA, a současných medicínských studií přístupných v databázi www.pubmed.com zpracovaly MUDr. Hana Vaňková a PhDr. Eva Jarolímová